Na czwartkowej sesji radni zdecydują, czy biskup Bohdan Bejze, prof. Jan Kaczmarek i Janusz Koziara, dyrektor generalny Polfy, dostaną tytuły Honorowych Obywateli Pabianic.

Biskupa Bejze do tytułu zgłosiło Towarzystwo Przyjaciół Pabianic. Uczyniło to na wniosek prof. Jana Bernera. Bohdan Bejze urodził się w Pabianicach w 1929 r. Jest biskupem tytularnym Idassy (Afryka), wikariuszem generalnym, profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym filozofii i prałatem dziekanem Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.

- Propozycję tę przyjmuję z radością - napisał biskup Bejze w liście doUrzędu Miasta.

82-letni pabianiczanin, profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier Jan Kaczmarek jest światowej sławy wynalazcą. Był ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Edwarda Gierka.Do tytułu zgłosiło go Towarzystwo Przyjaciół Pabianic na wniosek Anny Jurgi - dyrektorki I Liceum Ogólnokształcącego.

- Z wielkim wzruszeniem przyjąłem tę wiadomość - powiedział profesor Kaczmarek.

Janusza Koziarę - dyrektora generalnego Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, do tytułu zgłosił Karol Klimek, prezes Miejskiego Towarzystwa Koszykówki. Koziara jest łodzianinem, który od 1962 r. pracuje w pabianickiej Polfie. Fabryką leków zarządza od 20 lat. Pod jego rządami Polfa została sponsorem pabianickich koszykarek. Za wspieranie sportu w 2000 r. Koziara został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki.

- To nie tylko wielka osobista satysfakcja, ale także wysoki wyraz uznania dla całej załogi Polfy - skomentował dyrektor propozycję nadania mu HOP-a.

Mamy już 9 Honorowych Obywateli Pabianic

Są to: ksiądz infułat Lucjan Jaroszka (HOP z 1993 r.), lekarz pediatra Milena Piotrowska (HOPz 1994 r.), ksiądz probosz Ryszard Olszewski (HOP z 1995 r.), prof. Janusz Alwasiak (HOP z 1996 r.), żołnierz Armii Krajowej Zygmunt Luboński (HOP z 1996 r.), inż. budownictwa Zdzisław Wlazłowicz (HOP z 1996 r.), papież Jan Paweł II (HOP z 1999 r.), prof. Jan Berner (HOP z 2000 r.) i legendarny trener pabianickich koszykarek Henryk Langierowicz (HOP z 2000 r.).