Do matury 53 lata temu przystępowały dwie klasy. Egzamin zdało 58 osób. Po latach spotkali się po raz pierwszy w maju.
- Udział w zjeździe deklarowało więcej osób, ale ostatecznie przyjechało 24 - wylicza Ryszard Szwajkajzer. - Niestety, 9 osób już nie żyje. Nie było też nauczycieli. Z grona pedagogicznego żyją jedynie dwie osoby, ale z uwagi na stan zdrowia nie mogły przyjść na spotkanie.
Zebrali się w jednej z klas liceum przy ul. Pułaskiego. Zaczęli od odczytania listy obecności z zachowanego do dziś dziennika. Minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów.
Potem zwiedzając specjalistyczne pracownie przeszli korytarzami starej budy - a te niewiele się zmieniły od ich czasów. Wieczór spędzili w restauracji Piemont.
- Każdy przedstawiał dorobek swojego życia, stan rodzinny - mówi pan Ryszard. - Wymieniliśmy też aktualne adresy i telefony. Trudno było nam się rozstać.
Spotkanie zorganizowała absolwentka i była dyrektorka szkoły Wanda Lelonek.

***
Zdjęcie ze spotkania po 53 latach: Jan Banat, Józef Borzyński, Zofia Chrostowska, Janusz Cieszkowski, Dorota Czerniak, Danuta Filipowska, Zdzisław Gałkiewicz, Lucjan Głowiński, Wanda Gramsz, Stanisław Grzanka, Halina Jach, Jadwiga Jackowska, Zofia Jaksa, Romualda Jarocińska, Tadeusz Jaros, Jadwiga Jóźwik, Urszula Kaczorowska, Wiesława Kijańska, Andrzej Kłosowski, Halina Kopycka, Tadeusz Kowalski, Maria Krupowczyk, Krystyna Kucharska, Zdzisław Lipiński, Bożena Maliszewska, Włodzimierz Markowiak, Paweł Michalski, Paweł Morzyszek, Jan Nowak, Małgorzata Nowak, Ewa Nowicka, Ludwika Nowicka, Saturnina Olszówka, Alicja Owczarek, Aleksander Pawelec, Zbigniew Pawelec, Teresa Pestka, Anna Pietryka, Zbigniew Poseł, Krystyna Ratajczyk, Henryka Rogozińska, Kazimierz Rządziński, Halina Sejmicka, Halina Siomioł, Romana Skibińska, Ryszard Śliwiński, Helena Stawicka, Wiesława Szafulera, Mirosław Szczesio, Stanisław Szukalski, Ryszard Szwajkajzer, Mirosław Szymanowski, Jadwiga Szymczyk, Jerzy Trzebski, Barbara Wędzikowska, Barbara Wierzbowska, Andrzej Wisławski, Bogusław Zaborowski.