20.112 zł - tyle diet wziął w zeszłym roku Leszek Maliński, przewodniczący Rady Miasta. Od tych wypłat emeryt Maliński nie zapłacił ani grosza podatku, bo diety radnych w całości wpadają do ich kieszeni.

Radni miejscy co miesiąc dostają pieniądze z kasy Urzędu Miasta. Za nieobecność na posiedzeniu komisji radnemu potrąca się 10 proc. diety, a za nieobecność na sesji - 15 proc.

Dwie wiceprzewodniczące RM: Anna Majnert i Elżbieta Papuga dostały po 10.464 zł. Bogdan Piotrowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, wziął 10.260 zł.

Najmniej, bo tylko 684 zł, pobrał Edward Kędzierski. To dlatego, że dostawał dietę tylko przez 2 miesiące (w kwietniu i maju). Do kwietnia, jako wiceprezydent miasta, nie brał diet radnego. 31 maja stracił mandat.

1.026 zł wzięła Maria Ryba - radna zaledwie od października zeszłego roku. 1.368 zł dostali: Stefania Szymańska i Paweł Winiarski.
W kwietniu Winiarski został prezydentem Pabianic, a Szymańska - członkiem Zarządu Miasta. Radni, którzy są członkami Zarządu Miasta, nie mogą brać diet.

Członkowie komisji niebędący radnymi dostają diety - 106 zł miesięcznie (1.272 zł w roku). Są to: Alicja Bujacz, Eugeniusz Cieciorowski, Bożena Golczyk, Paweł Grącki, Marcin Kania, Zbigniew Karcz, Andrzej Klar, Józef Kolanek, Jarosław Lesman, Marian Lorenczak, Jacek Marynowski, Paweł Miszczak, Włodzimierz Odrowski, Włodzimierz Olek, Wanda Rybicka, Magdalena Sadzisz, Urszula Szulc, Włodzimierz Wajszczyk, Krystyna Wiśniewska.

Miesięczna dieta "szeregowego" radnego wynosi 342 zł.
Przewodniczący Rady dostaje 1.676 zł, wiceprzewodniczące - po 872 zł. Szefowie Komisji Rewizyjnej i Finansowej biorą po 855 zł (wiceprzewodniczący - po 506 zł). Szefowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury dostają po 705 zł (ich zastępcy - po 458 zł).
Szefowie Komisji Działalności Gospodarczej, Spraw Obywatelskich, Urbanistyki i Statutowej dostają po 640 zł (zastępcy - po 438 zł)
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej bierze 571 zł (wiceprzewodniczący - 414 zł)


"lista płac"*

Anita Błochowiak - wzięła 8.051 zł jako wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Była nią do 7 października, gdy zrzekła się mandatu, bo została posłem na Sejm.
Jerzy Binder - dostał 6.666 zł
Andrzej Bogusław Błoch - 7.680 zł
Marek Błoch - 2.052 zł. Bierze diety od czerwca. Wtedy stracił posadę w Zarządzie Miasta.
Jarosław Cichosz - 6.852 zł
Aneta Brożyna - 4.968 zł
Jadwiga Długaszewska-Świątek - 4.104 zł
Marek Druch - 5.496 zł
Zbigniew Dychto - 5.256 zł.
Krzysztof Głowacki - 1.218 zł. Radnym został dopiero 26 września.
Zbigniew Grabarz - 5.496 zł
Zygmunt Janczyk - 5.256 zł
Anna Wanda Kaluta - 5.256 zł
Wiktor Kubisiak - 4.104 zł
Jerzy Łuczak - 4.104 zł
Grzegorz Mackiewicz - 7.680 zł
Wiesław Madejski - 1.508 zł. Brał diety do 27 kwietnia. Potem dostał posadę wiceprezydenta Pabianic.
Janusz Małkus - 8.166 zł
Jerzy Marynowski - 3.378 zł.
Maciej Michalski - 1.508 zł. Radnym jest od grudnia. Wcześniej dostawał diety jako członek komisji spoza rady.
Paweł Piechota - 2.052 zł. Brał diety od czerwca.
Jarosław Pinder - 3.420 zł. Brał diety do kwietnia. Potem dostał posadę wiceprezydenta Pabianic.
Zdzisław Smagalski - 7.680 zł
Piotr Stępień - 4.104 zł
Zygmunt Szmidt - 7.050 zł
Zdzisław Śmiech - 2.628 zł. Od czerwca nie jest radnym.
Mirosław Trześniewski - 4.104 zł
Agnieszka Wasilewska-Wincek - 7.680 zł
Włodzimierz Wlaźlak - 6.072 zł
Piotr Zuwald - 4.104 zł
Andrzej Żeligowski - 2.052 zł. Bierze diety od czerwca.

*(na podstawie wyliczeń własnych - przy założeniu, że radni sumiennie wykonywali swoje obowiązki: nie chodzili "na wagary")