Koszty ogrzewania w poszczególnych blokach przedstawia Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W informatorze w Życiu Pabianic znajdziecie:
 
- tabelę kosztów ogrzewania dla każdego bloku, przygotowaną w wersji porównawczej z ostatnich trzech lat, w tym za ostatni okres 2015/2016,
 
- dane liczbowe dotyczące ogrzewania w sezonie grzewczym 2015/2016,
 
- informacje i porady poświęcone tematyce ciepła, a wśród nich m.in. wyjaśnienie, jak działają termostaty na kaloryferach oraz podzielniki kosztów ciepła, a także kilka rad, jak obniżyć rachunki za ciepło.
 
Do 8 listopada w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42/44 na trzech specjalnych stanowiskach dyżurują przeszkoleni konsultanci.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (42) 227 10 33. Na indywidualne spotkanie mogą się Państwo umówić, dzwoniąc pod numer (42) 215 55 72.
 
Na wysokość naszych rachunków za ogrzewanie wpływ ma wiele czynników. Na część z nich nie mamy wpływu i są to m.in. pogoda i cena za ciepło, którą spółdzielnia płaci jego producentowi. Najwięcej jednak zależy od nas samych: od tego, jaką temperaturę utrzymujemy w mieszkaniu, czy mamy zainstalowany podzielnik kosztów ciepła i tym samym płacimy za ciepło, które faktycznie zużyjemy lub czy nasz blok jest po termomodernizacji. 
 
Koszty ogrzewania 1 m kw. mieszkania są różne dla różnych bloków.
Najniższy średni koszt ogrzania 1 m kw. – 1,04 zł (ul. 20 Stycznia 95, budynek docieplony w 2013 r.).
Najwyższy średni koszt ogrzania 1 m kw. – 3,39 zł (ul. Bugaj 80, budynek nadal nie został docieplony, wymagana jest do tego zgoda wszystkich mieszkańców, w tym wypadku dwóch nie wyraziło zgody na termomodernizację).
 
Spółdzielnia  w liczbach:
15.005 jest mieszkań
13.421 mieszkań jest opomiarowanych (89%)
1.584 mieszkania są nieopomiarowane 
13.334 rozliczeń jest z nadpłatami za sezon 2015/2016
142 węzły ciepła ma PSM.
 
foto: Adam Pawlikowski z ZEC dogląda parametrów na węźle ciepła w bloku przy Wileńskiej 65
 
Kompletne rozliczenie wszystkich bloków w papierowym wydaniu Życia Pabianic