Jego stawką są dotacje na wsparcie edukacji przedszkolnej. Przedszkola to bardzo ważny etap edukacji dzieci. Dzięki unijnym dotacjom powstają w nich nowe miejsca nauki i zabawy dla najmłodszych.

Webinarium – jak się zapisać

Łowicka placówka organizuje spotkanie 23 maja w godzinach 11.00-12.00. Aby zapisać się na szkolenie, należy odwiedzić tę stronę,  gdzie znajduje się formularz do wypełnienia. Dane, które należy obowiązkowo podać, to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto konieczne jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną art. 13 RODO. 

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w webinarium upływa 18 maja. 

Webinarium – program 

Szkolenie rozpocznie się od przekazania podstawowych informacji na temat omawianego konkursu. Następnie prowadzący spotkanie przedstawi, w jaki sposób poprawnie złożyć wniosek. Kolejny punkt programu stanowić będzie prezentacja zasad oceny projektu zgłoszonego do naboru. W przedostatnim z segmentów webinarium uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich. Na zakończenie szkolenia planowany jest panel pytań i odpowiedzi z udziałem przedstawicieli Departamentu ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Perspektywie 2014-2020.

Konkurs 

Wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego będzie można składać od 25 maja do 1 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie naboru zostało zaplanowane na październik 2022 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Na konkursie skorzystają, rzecz jasna, nie tylko podmioty prowadzące projekty zaklasyfikowane do otrzymania dotacji. Grupę końcowych beneficjentów konkursu stanowią bowiem dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w tych placówkach. 

Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Dotacje na edukację w powiecie pabianickim

Placówki edukacyjne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się jego osobowości, wrażliwości i umiejętności. W chechelskiej filii Publicznego Przedszkola w Dobroniu stworzono 50 dodatkowych miejsc dla dzieci. Tym samym umożliwiono im udział w edukacji przedszkolnej. W Dłutowie powstał nowy budynek przedszkola wyposażony w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Dzięki poprawie jakości i oferty zajęć edukacyjnych w nowo utworzonej placówce w Ksawerowie dostęp do nauczania przedszkolnego uzyskało 25 dzieci z terenu całej gminy. Dodatkowo przeprowadzono szeroko zakrojone działania informacyjne skierowane do rodziców ze środowiska wiejskiego, gdzie często świadomość, co do konieczności uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej jest bardzo niska. Fundusze Europejskie wspierają prowadzenie zajęć rozwijających dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Dlatego warto wziąć udział w webinariach i konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.