W Radzie Miejskiej działa 7 komisji. Każdy z 23 radnych powinien pracować w co najmniej dwóch. Tak mówi regulamin rady. Jacek Wróblewski (PO) jest szefem Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Mackiewicz (BSR) – Komisji Budżetu i Finansów, Krzysztof Rąkowski (PO) – Komisji Gospodarki Komunalnej, Piotr Chrabelski (PO) – Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, Monika Cieśla (PiS) – Komisji Statutowo–Regulaminowej, Piotr Roszak (PO) – Komisji Inwentaryzacyjnej.
Radnym z lewicy nie przydzielono funkcji przewodniczącego. Co prawda nie ma jeszcze szefa Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, ale w tej komisji nie ma radnych lewicy.

Najliczniejsze to komisje: rewizyjna (7 osób), budżetu i finansów (7), gospodarki komunalnej (10). Do Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, Polityki Społecznej i Promocji Miasta, Regulaminowo–Statutowej i Inwentaryzacyjnej zapisały się po 4 osoby.

Najbardziej pracowitym radnym okazał się Rafał Latuszkiewicz, który zapisał się do 5 komisji.