906.658 zł może wydać Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, na remont nawierzchni tej ulicy. Tak dziś głosowali radni na sesji Rady Miejskiej
- Bardzo oszczędnie muszę gospodarować, by położyć asfalt na odcinku od Wiejskiej do Sempołowskiej. Może nawet pociągniemy nową nawierzchnię do Targowej, ale nie mogę obiecać - mówi Wołosz. - Położymy nowe krawężniki i dwie warstwy asfaltu.
Pierwsza warstwa będzie asfaltowo-betonowa (wysoka na 4 cm), a druga ścieralna (4 cm). Przy okazji zostaną poszerzone parkingi przy szpitalu, a dokładniej przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków.
- Dalej nie możemy teraz zrobić, bo będzie układana kanalizacja w ulicach Świętokrzyskiej i Tragowej - wyjaśnia Wołosz.