Barbarze Olszewskiej, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żytniej i Renacie Włodarczyk, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 przy Śniadeckiego kończą się pięcioletnie kadencje. Nabór został również ogłoszony na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. 20 Stycznia. Tam obowiązki czasowo pełni Ilona Paszkiewcz.

Oferty w konkursie można składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego przy św. Jana 10. Jakie wymagania musi spełniać osoba starająca się o pracę jako dyrektor szkoły? Przede wszystkim, musi mieć wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pacy jako nauczyciel. Pełnia wymagań jest określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1597. Ogłoszenie o naborze można zobaczyć TUTAJ.

– Kandydatury oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

A co z konkursem na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14? Przypomnijmy, że nowy szef tej placówki miał zostać wybrany 30 stycznia tego roku. Tak się jednak nie stało. Wojewoda łódzki anulował postępowanie konkursowe. Powód? Jego zdaniem dyrektorskie stanowisko prezydent powinien powierzyć bez organizacji konkursu wskazanej przez siebie osobie, po uzgodnieniu z kuratorium oświaty.

Życie Pabianic dowiedziało się, że po ustaleniach z radą pedagogiczną i radą rodziców Grzegorz Mackiewicz zaproponował na stanowisko Beatę Jaśkiewicz, obecną wicedyrektor „czternastki”.

– Dokumentacja w tej sprawie została przesłana do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – dodaje Aneta Klimek.