- Mam 5.544 bezrobotnych – wyliczył Bogusław Oswald, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. - Wysłaliśmy w tym roku aż 553 osoby na staże i 57 na przygotowanie zawodowe. Robimy nabór pracowników do hoteli, restauracji.
Od początku roku do połowy kwietnia pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach 1.223 oferty pracy (w tym 747 dotyczyło staży). Największa liczba ofert przeznaczona jest dla: pracowników biurowych (154), sprzedawców (139), szwaczek (81), robotników gospodarczych (45), pracowników administracyjnych (41), pokojowych (30), pozostałych robotników przy pracach prostych w przemyśle (30), opiekunów w domu pomocy społecznej (25), magazynierów (24), robotników budowlanych (23), pomocy kuchennych (20).
– Dość duże zapotrzebowanie jest na pokojowe i opiekunów w domu pomocy społecznej. To efekt otwarcia po remoncie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej – wyjaśnia dyrektor PUP.
Wśród ofert, które napływają do urzędu, najwięcej przeznaczonych jest dla pracowników budowlanych, sprzedawców, szwaczek, sprzątaczek i magazynierów.
– Na przełomie roku 2008 i 2009 obserwowaliśmy zdecydowany spadek liczby zgłaszanych miejsc pracy, jednak w ostatnich dwóch miesiącach liczba ta zaczęła powoli rosnąć – dodaje.
Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim w końcu lutego 2009 roku wyniosła 11.6 proc., rok wcześniej – 11 proc.
– Co ciekawe, w stosunku do ubiegłego roku najwyższy wzrost bezrobocia nastąpił wśród osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni – mówi dyrektor.
484 zarejestrowane osoby posiadają wykształcenie wyższe, 1.046 – policealne lub średnie zawodowe, 604 – średnie ogólnokształcące, 1.402 – zasadnicze zawodowe, 2.008 – gimnazjalne bądź niższe.
Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej podpisało od początku roku 28 osób, a wnioski kolejnych 88 zostały pozytywnie rozpatrzone. Osoby te wkrótce otrzymają pieniądze.
W połowie kwietnia prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługiwało 1.318 osobom. W stosunku do ubiegłego roku liczba ta wzrosła o 459 osób.