Rozpoczęto procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji na stanowiska podstawowe w jednostkach woj. łódzkiego.  Przyjęcia do służby realizowane będą we wskazanych terminach z uwzględnieniem przyznanych limitów:

  • 28 stycznia 2014 r. - 35 osób,
  • 1 kwietnia 2014 r. - 80 osób,
  • 2 czerwca 2014 r. - 78 osób,
  • 5 sierpnia 2014 r. - 40 osób,
  • 7 października 2014 r. - 67 osób,
  • 2 grudnia 2014 r. - 65 osób.
Więcej informacji na stronie : http://www.dobor.lodzka.policja.gov.pl