Czy samochody jadące z Łodzi w kierunku Bełchatowa muszą kursować przez centrum miasta? Nie muszą, jeśli powstanie południowa obwodnica Pabianic. Plany takiej obwodnicy są już prawie gotowe. A o pieniądzach na budowanie nowej drogi prezydent Zbigniew Dychto rozmawia z marszałkiem województwa łódzkiego. Marszałek nie mówi "nie".
Południowa obwodnica biegłaby z Ksawerowa ulicą Warszawską do Dużego Skrętu. Od skrzyżowania z ulicą Rzgowską wiodłaby prosto - niemal równolegle do ulicy Myśliwskiej. Ten odcinek drogi trzeba budować od podstaw. Następnie obwodnica łączyłaby się z ulicą Jankego. W ten sposób zamiast przez centrum Pabianic, auta mogłyby jechać skrajem miasta - do ulicy Jutrzkowickiej.
W drugim wariance obwodnica nie dochodziłaby do ulicy Jankego - nowa droga byłaby budowana aż do Jutrzkowic.