Dziś o godz. 9.00 zebrali się radni miejscy. Obradowali m.in. nad projektem uchwały "śmieciowej", którą przygotował prezydent. Projekt dotyczy podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Pabianic. Propozycja prezydenta to 34 zł od osoby co miesiąc pod warunkiem, że zobowiążemy się do selektywnej zbiórki śmieci. Dla osób, które nie podejmą się tego obowiązku cena  jest dwa razy wyższa - 68 zł od osoby co miesiąc.

Nie jednogłośnie, lecz skutecznie głosowali radni. Podwyżka została przyjęta. Za było 18 radnych, a 5 przeciw. 

Nowe stawki wejdą w życie od nowego roku i będą obowiązywać przez 30 miesięcy. Póki co obowiązuje stawka 29 zł od osoby.