Dla Zespołów Szkół nr 5 i nr 2 przekazane zostały pieniędze na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego. Zespół Szkół nr 5 z przeznaczeniem na zakup i instalację zestawu standardowego otrzymał 7.973 zł, z czego 5.980 zł pochodzi z dotacji, a 1.993 zł z powiatu. Zespół Szkół nr 2 – 10.000 zł (8.000 – dotacja, 2.000 – środki powiatu), z przeznaczeniem na zakup i instalację zestawu standardowego plus dwie dodatkowe kamery.

Powiat pabianicki otrzymał na ten cel od wojewody łódzkiego dotację celową w wysokości 13.980 zł. Całkowity koszt zakupu i instalacji monitoringu to 17.973 zł.

W ubiegłym roku zestawy do monitoringu zainstalowane zostały w I i II Liceum Ogólnokształcącym (zestawy standardowe - dwie kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz, kolorowy monitor i urządzenia niezbędne do jego zainstalowania) oraz w Zespołach Szkół nr 1 i nr 3 (zestawy wzbogacone o 6 dodatkowych kamer).

"Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.