Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 170/15 Zarządu Powiatu Pabianickiego z  23 listopada 2015 r. w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku, która dostępna jest pod adresem:  http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11424&idmp=1026&r=r

Kandydatury należy składać w Biurze Zarządu (budynek A, pok. nr 26) Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul Piłsudskiego 2 w terminie do 4 grudnia do godziny 12.00.