Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej mogą dostać jedzenie. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Szansa przy wsparciu władz miasta oferuje pomoc w postaci przydziałów żywności. Raz w miesiącu Szansa daje paczki, w których są: mleko, sery żółte i topione, kasza, makaron, mąka, cukier i ryż. Rocznie jedna osoba może dostać 50 kg.
- Kierujemy naszą pomoc do osób, które nie z własnej winy doznają niedostatku - mówi Zbigniew Karczewski, prezes stowarzyszenia. - Jeżeli ktoś zna rodzinę, która potrzebuje naszej pomocy, proszę o zawiadomienie nas o tym.
Zapisy w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Traugutta 2, I piętro (wejście od ul. Zamkowej), we wtorki o godz. 17.30 i w środy lub piątki o godz. 11.00. Telefon: 696-914-550.