We wrześniu w bibliotece przy ulicy Łaskiej zostanie zainstalowany komputerowy rejestr, którego zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad wypożyczonymi książkami. Jeżeli dana pozycja będzie przetrzymywana przez czytelnika dłużej, niż powinna, to za każdy następny zaczęty miesiąc kara będzie wynosiła 6 zł od książki. Do tej pory sankcje wobec przetrzymujących książki były mniej lub bardziej egzekwowane, dlatego biblioteka postanowiła postarać się o rejestr, który będzie traktował wszystkich wypożyczających jednakowo. (Julka)