Prokurator zakończył śledztwo przeciwko Katarzynie G., podejrzanej o zabójstwo 4-letniej córki Wiktorii.

– Po przeprowadzeniu śledztwa w sierpniu 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko Katarzynie G., podejrzanej o zabójstwo córki Wiktorii G. – informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Dlaczego ?

– Ze względu na niepoczytalność podejrzanej. A także z powodu zastosowania wobec niej środka zabezpieczającego, czyli umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym – wyjaśnia prokurator.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, Katarzyna G. przyjechała z córką z Pabianic do kuzynki mieszkającej w Głogowie. 26 maja w łazience podczas kąpieli podtopiła dziecko w wannie, a następnie zadała jej nożem ranę ciętą szyi. 29 czerwca w wyniku odniesionych obrażeń dziewczynka zmarła w szpitalu w Legnicy.

Na początku śledztwa prokurator przedstawił Katarzynie G. zarzut usiłowania zabójstwa 4-letniej Wiktorii. W związku ze śmiercią dziewczynki powołano biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej do przeprowadzenia sekcji zwłok i ustalenia przyczyny jej zgonu.

Z wydanej w tym zakresie opinii wynika, że przyczyną zgonu Wiktorii było uduszenie na skutek utonięcia z zaistniałymi dalej konsekwencjami. Powyższe ustalenia uzasadniały zmianę zarzutu z usiłowania na dokonanie zabójstwa.

W związku z powstałymi wątpliwościami co do poczytalności podejrzanej, została ona zbadana przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa.

– W wydanej na tej podstawie opinii biegli ci rozpoznali w trakcie czynu u Katarzyny G. ostre zaburzenia psychotyczne, w związku z czym, zdaniem tych biegłych, tempore criminis Katarzyna G. miała zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i zniesioną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem – informuje prokurator Tkaczyszyn – Co stanowi podstawę do umorzenia przez Sąd postępowania karnego przeciwko podejrzanej w niniejszej sprawie. Niepoczytalność wyłącza bowiem odpowiedzialność karną. Wnioskowanie przez prokuratora orzeczenia przez Sąd środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia Katarzyny G. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym wynika z potwierdzonego przez biegłych psychiatrów istnienia wysokiego prawdopodobieństwa, że podejrzana może popełnić czyny o dużym stopniu społecznej szkodliwości, a zatem w celu zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez podejrzaną czynu zabronionego.

Tymczasowe aresztowanie jest obecnie stosowane wobec podejrzanej w zakładzie psychiatrycznym przy areszcie śledczym.