"Biało-czerwony sztandar powiewa, a nad nim orzeł srebrzysty lśni" - tymi słowami rozpoczął patriotyczne kazanie ks. Ryszard Stanek, dziekan dekanatu pabianickiego.

- Trzeba tę wolnością, którą otrzymaliśmy, dobrze gospodarować. Wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem i wielkim zadaniem. To zadanie przechodzi na najmłodsze pokolenia - mówił ksiądz.

Po mszy uroczystości tradycyjnie odbyły się przed Pomnikiem Legionisty. Tutaj zebrały się delegacje, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy Pabianic. Tutaj również mówiono o wolności i o tym, jak powinniśmy dziś z niej korzystać. Oklaski po swoim przemówieniu dostał Krzysztof Habura, starosta powiatowy.

- O jaką Polskę walczyli legioniści 1918 roku, żołnierze II wojny światowej, ludzie "Solidarności"? Czy dzisiaj mamy taką Polskę? Polska jest tylko jedna, nie pozwólmy sobie popsuć w niej życia - mówił.

Przemawiał również Andrzej Żeligowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach.

Harcerze z hufca ZHP Pabianice tradycyjnie przygotowali "Apel Pamięci". Patriotyczne pieśni grała Orkiestra Dęta z Górki Pabianickiej. A na koniec wiązanki kwiatów złożyły delegacje. Licznie przybyła młodzież szkolna.

- Święto Niepodległości jest wyjątkowym dniem dla każdego Polaka. To przede wszystkim czas wspomnień i pamięci o tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, często poświęcając najwyższą wartość, jaką jest życie. Jednak to również święto, które jednoczy wszystkich Polaków i przypomina o trosce o przyszły kształt naszego państwa - powiedziała Sandra Soboń, uczestniczka obchodów z Zespołu Szkół nr 3.

W tegorocznych obchodach udział wzięły również dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, które przyszły odebrać nagrody w konkursie "Radosna niepodległość". W kategorii przedszkola otrzymali je: Hanna Błaszczyk, PM 5, Aleksandra Kryścińska, PM 12, Helena Dankowska, PM 12, Iga Ścieszko, PM 13, Wiktoria Sobala, PM 13, Milena Galant, PM 16. W kategorii szkół podstawowych nagrody odebrali: Róża Salewicz, SP 14, Dominika Kolasa, SP 14, Michał Łukasiewicz, SP 16, Szymon Mikołajewski, SP 17, Amelia Kęsicka, SP 17, Lidia Grzelak, SP 17. Wśród gimnazjalistów nagrodę dostał Kamil Olejnik.

Za rok będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Pabianicach zostanie powołany komitet honorowy, który zajmie się organizacją tych uroczystości.