Podczas sobotniego zjazdu wybrano nowe władze. Zastępcą komendanta do spraw organizacyjnych został phm. Jan Kisielewicz. Skarbnikiem została phm. Patrycja Szkudlarek. W komendzie są również: pwd. Andżelika Baj (od spraw programowych), phm. Kamila Pokora (koordynator Harcerskiej Akcji Letniej), pwd. Łukasz Barys (pozyskiwanie środków finansowych), phm. Karolina Szczepaniak (praca z kadrą).

Wybory odbywają się co 4 lata. Maciej Tomaszewski jest komendantem od roku. Został nim po tym, jak z funkcji zrezygnowała Sylwia Urbańska. Podharcmistrz Maciej Tomaszewski wywodzi się z 44 PDH IGNIS.