Prezydent Grzegorz Mackiewicz zachęca do przekazywania 1 procenta podatku lokalnym organizacjom pozarządowym.

- W Pabianicach działa aktualnie osiem organizacji pożytku publicznego i trzynaście jednostek terenowych reprezentujących stowarzyszenia lub fundacje, które mają takie uprawnienia – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego w Pabianicach. - Każda z nich potrzebuje pieniędzy na skuteczne działanie, a warto, żeby pieniądze zostały w Pabianicach i służyły pabianiczanom.

Przekazując 1% z własnego podatku, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a organizacje zyskują.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Pabianic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Fundacja „Wakacje Marzeń”, ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice 0000272371

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach, ul. Cicha 43, 95-200 Pabianice, 0000036204

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”, ul. Ostatnia 19 l. 24, 95-200 Pabianice, 0000227161

Stowarzyszenie Miłośników Kalwarii Sybiraków, ul. Dąbrowskiego 33 l. 4, 95-200 Pabianice, 0000267733

Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach, ul. Dolna 46 l. 13, 95-200 Pabianice, 0000052354

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze, ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice, 0000003793

"Zjednoczenie Pabianickie", ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice, 0000251324

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”, ul. Graniczna 2/4, 95-200 Pabianice, 0000169770

Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego:

Hufiec ZHP Pabianice, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice, ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA, KRS 0000283814

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym Oddział Pabianice, ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice, OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB W WIEKU PRZEDEMERYTALNY w Łodzi, KRS 0000090027

Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter, ul. Parkowa 13d, 95-200 Pabianice, LIGA OBRONY KRAJU w Warszawie, KRS 0000086818

Polski Związek Filatelistów Oddział Pabianice - Miasto, ul. Łaska 44/46, 95-200 Pabianice, POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW w Warszawie, KRS 0000201405

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach, ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice, POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI w Łodzi, KRS 0000087884

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Zamkowa 39, 95-200 Pabianice, STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO PRZY PARAFII ŚW. KRZYŻA w Warszawie, KRS 0000122691

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach, ul. Kilińskiego 8, 95-200 Pabianice, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ w Warszawie, KRS 0000113420

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie, ul. Moniuszki 10, 95-200 Pabianice, TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA we Wrocławiu, KRS 0000069581

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach, ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice, POLSKI CZERWONY KRZYŻ w Warszawie, KRS 0000225587

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Pabianicach, ul. Zamkowa 9, 95-200 Pabianice, ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH w Warszawie, KRS 000010610

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Warszawie, KRS 0000116212

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach, ul. Dąbrowskiego 46, 95-200 Pabianice, POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ w WARSZAWIE, KRS 0000041349

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Pabianice, ul. Bagatela 12 (parter), Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Polska, KRS 0000152376

W Pabianicach działa również Grupa Miauczykotek. Jest to lokalna grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt - Viva! z siedzibą w Warszawie, posiadającej status organizacji pożytku publicznego - nr KRS 0000135274.