Dzięki takim datkom można wspomóc m.in. osoby niepełnosprawne, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, rozwijać pasje u dzieci i młodzieży lub sprawować opiekę nad zwierzętami.

Niżej przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Pabianic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok:

Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach – KRS 0000461812

Fundacja „Wakacje Marzeń” – KRS 0000272371

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach – KRS 0000036204

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” – KRS 0000227161

„Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach” – KRS 0000052354

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze – KRS 0000003793

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – KRS 0000169770

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego – KRS 0000178499

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji ,,Wspólnota św. Tymoteusza’’ – KRS 0000059009

Fundacja ,,RAMPA’’ Pabianice – KRS 0000552517

Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego – KRS 0000283814 cel szczegółowy: Hufiec Pabianice

Polski Związek Filatelistów – KRS 0000201405

cel szczegółowy: Koło Pabianice

Polski Związek Niewidomych – KRS 0000087884 cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – KRS 0000113420
cel szczegółowy: Koło w Pabianicach

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – KRS 0000175353 cel szczegółowy: AIC Pabianice

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – KRS 0000069581
cel szczegółowy: Koło Pabianickie

Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587 cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – KRS 0000106108 cel szczegółowy: Koło Powiatowe w Pabianicach

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212 cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach

Polski Komitet Pomocy Społecznej – KRS 0000041349

cel szczegółowy: Zarząd Miejsko – Gminny w Pabianicach

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – KRS 0000116212 cel szczegółowy: Oddział Powiatowy w Pabianicach