1 stycznia 2008 roku nastąpiła zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2004 na kody PKD 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)).

W związku z tym informujemy, że do 31 grudnia 2009 r. należy obowiązkowo dokonać zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej, należy dokonać wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - w Wydziale Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, pokój nr 16, pn.-pt. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.pabianice.pl w dziale aktualności.