Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 13-16 lat. Temat przewodni to „Pabianice w przyszłości – wizja planistyczna”, zaś temat pracy to „Przestrzeń wspólna - Pabianice moje miejsce”.

- Praca dotyczyć będzie wybranej przestrzeni publicznej: ulicy marzeń, skweru przed blokiem, wspólnego placu – wymienia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Praca może być zrobiona z dowolnych materiałów, w formie kolażu, z wykorzystaniem elementów przestrzennych, przygotowana przez min. 3-osobowy zespół uczniów. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów.

W gimnazjach, które zgłoszą się do konkursu, odbędą się zajęcia wprowadzające do tematyki konkursu: co to jest przestrzeń publiczna, czyją jest własnością, na czym polega planowanie przestrzenne, jak powstają miejscowe plany zagospodarowania i jak mieszkańcy mogą włączyć się w planowanie przestrzeni w mieście. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do 31 marca w Wydziale Urbanistyki UM (ul. Kościuszki 22/26). Regulamin konkursu znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

- 15 marca w MOK-u odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w konkursie. Laureatów poznamy na początku czerwca. W każdej szkole gimnazjalnej nagrodzone zostaną 4 zespoły – jeden nagrodą główną w wysokości 3 tys. zł, zaś trzy wyróżnieniami po 500 zł - dodaje rzeczniczka.

----

Organizacja konkursu dla młodzieży jest częścią projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Na jego realizację Pabianice dostały grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant (75 tys. zł) będzie wykorzystany również do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia, w tym uruchomienie portalu mapowego.