Niepokojącą wiadomość rodzice uczniów dostali na dziennik elektroniczny. W Szkole Podstawowej nr 3 potwierdzono zakażenie covid - 19. Chory jest nauczyciel, który ostatni raz był w pracy 5 października.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że uczniowie i nauczyciele po kontakcie z nauczycielem, u którego stwierdzono zakażenie covid-19, zostają objęci nadzorem epidemiologicznym.

Osoby te proszone są o monitorowanie swojego stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, takich jak kaszel, duszności, temperatura ciała, utrata węchu lub smaku, proszone są o skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej – informuje Piotr Szczepaniak, zastępca dyrektora Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Pabianicach. Wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia należy przekazywać również Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, na numer telefonu alarmowego: 605 880 220.

Decyzje o tym, co z uczniami i nauczycielami SP 3 zapadną w poniedziałek.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Warszawskiej, gdzie zachorowali dwaj uczniowie i nauczycielka, lekcji nie będzie. Od poniedziałku do środy wszyscy pracują w domach. A co później? Decyzja jeszcze nie zapadła.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u osoby zatrudnionej w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie. Z tego powodu urząd od poniedziałku do czwartku będzie zamknięty dla interesantów. Pracownik ostatni raz w pracy był 5 października.

- Decyzja została podjęta po konsultacji z sanepidem - informuje Magdalena Werstak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Wizyty osób bezrobotnych będą realizowane telefonicznie przez PUP w Pabianicach lub bezpośrednio w urzędzie od piątku.