Od kilku dni żółty metalowy kosz z przystanku autobusowego przy ul. Waltera-Jankego wisi na słupie wysokiego napięcia. Jest kilka metrów nad ziemią, zaczepiony na metalowym kołku wystającym z konstrukcji. Jak się tam dostał? 

- Konserwacją przystanków i opróżnianiem koszy zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej - tłumaczy Andrzej Różański, inżynier miasta. - Przekażemy, by się tym zajęli.