11 członków liczy Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kosztuje Urząd Miejski 16.000 zł. Na zlecane przez komisję badania lekarskie osób uzależnionych, dofinansowanie szkoleń z dziedziny profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz refundację kosztów wynajęcia autokarów dla grup AA idzie rocznie około 5.000 zł.

W zeszłym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono 10.000 zł. Stowarzyszenia abstynenckie: Szansa, Granica i Dom dostały po 3.300 zł.

- Na podstawie wstępnych wniosków od stowarzyszeń, była to kwota zdecydowanie niewystarczająca, dlatego na ten rok zaplanowaliśmy na ten cel 30.000 zł – tłumaczy Monika Szewczyk, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii przewidziano w wysokości 2.000 zł.