Blisko sto kronik, pamiątkowe wpisy oraz zdjęcia. Taką kolekcją może pochwalić się pan Tomasz, który od 1995 roku podróżuje po Polsce. Jako cele swoich wędrówek obiera siedziby: prezydentów miast, burmistrzów, wojewodów i starostów. Gości również w takich instytucjach, jak ośrodki pomocy społecznej.
Pawłowski urodził się w sierpniu 1970 roku. Pochodzi z Ełku, choć jego przystań – jak sam to określa – znajduje się w Lesznie, gdzie mieszka u przyjaciół. Utrzymuje się z renty socjalnej oraz datków, jakie dostaje od odwiedzanych instytucji.
- Większość pieniędzy przeznaczam na ciągłe podróże, które są moją pasją – twierdzi pan Tomasz.
Urząd Miejski w Pabianicach stał się kolejnym miejscem na liście pana Tomasza. Prezydenta odwiedził dziś. Uśmiechnięty, radosny przyjmował gratulacje, opowiadał o swoich doświadczeniach, pokazywał kroniki. Z wielką dumą opowiadał o reportażu, jaki na jego temat zrobiła Telewizja Polska.
Pawłowski nie zdradza kolejnych miejsc swoich wizyt, chce, aby były one zaskoczeniem i niespodzianką.

(mb)