Bezrobotni są podzieleni na trzy grupy. Pierwsza, są to osoby od razu gotowe do podjęcia zatrudnienia, oczekujące od urzędu jedynie oferty pracy. Drugi profil pomocy przydzielany jest osobom, które potrzebują zrobić kurs, bo w swoim zawodzie nie mogą znaleźć pracy lub są zainteresowane stażami i innymi formami aktywizującymi. Najtrudniejsza jest grupa trzecia. Są to ci, którzy wymagają szczególnego wsparcia, by móc powrócić na rynek pracy. Zarówno dla drugiej, jak i trzeciej grupy dodatkową szansą ma być agencja zatrudnienia, z którą pabianicki PUP rozpoczął współpracę. Industry Personnel Services Sp. z o.o. z Wrocławia ma udzielić wsparcia 220 pabianickim bezrobotnym.

- Nasza rola polega na tym, że musimy te osoby wybrać. Są to osoby długotrwale bezrobotne, którym trudno jest się odnaleźć na rynku pracy – mówi Danuta Skwirowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach. - Zadaniem agencji jest przeprowadzenie pełnego pakietu aktywizacyjnego, który ma na celu doprowadzenie osób bezrobotnych do znalezienia i co szczególnie istotne, utrzymania pracy.

Osoby bezrobotne typowane są przez doradców klienta. Są oni równocześnie ich opiekunami. Kierowanie ich do agencji zaczęło się 1 lipca.

Na początku doradcy z agencji diagnozują pod kątem zdolności i motywacji do podjęcia pracy. Określają indywidualny plan działań dla każdego bezrobotnego. Skierowana do agencji osoba uzyska dodatkowo wsparcie coachingu grupowego i szkoleń, m.in. z zakresu obsługi komputera.

- Doradca zawodowy będzie każdorazowo podejmował indywidualną decyzję, jakie inne, dodatkowe formy pomocy zastosować, aby uczestnik mógł podjąć pracę. Ich wachlarz jest szeroki, a wybór formy będzie zależał od potrzeb bezrobotnego – tłumaczy Skwirowska.

Doradcy z agencji mają zmotywować bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Agencja Industry Personnel Services będzie również pośredniczyła w przedstawianiu ofert. Będzie pomagała napisać CV, list motywacyjny i skompletować dokumenty.

- Mają być również organizowane symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne. Na takich warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą – dodaje dyrektorka PUP.

Opieka agencji nad bezrobotnym nie skończy się z chwilą podjęcia pracy. Doradca zawodowy nadal będzie pozostawał w kontakcie i służył radą. Ma też nadal motywować do utrzymania zatrudnienia i pomagać w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

PUP w Pabianicach jest jednym z czterech urzędów w województwie, które biorą udział w tym przedsięwzięciu.