W czwartek (26 listopada) dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości przy Łaskiej 114 wygaśnie umowa najmu.
- Umowa była zawierana w szczególnych warunkach. W miejscu dzisiejszej restauracji stały same fundamenty. W planach mieliśmy zburzenie budynku, ale znalazł się najemca. Pan ten, w zamian za zwolnienie z czynszu na okres 10 lat, odbudował Parkową – informuje Jadwiga Myczkowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim.
W czerwcu Rafał Gramsz (dotychczasowy dzierżawca) prosił prezydenta o możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa najmu tego lokalu. Prosił też o ustalenie warunków najmu. Zaproponowana przez Zbigniewa Dychto cena 2.029 zł (netto) – nie zyskała pozytywnej opinii radnych.
- To zdecydowanie za mało – stwierdził Andrzej Sauter, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej.
- Lokal gastronomiczny to teraz żyła złota – dodał radny Krzysztof Rąkowski.
Budynek Parkowej (przy Łaskiej 114) ma powierzchnię 475 m kw. Dodatkowo dzierżawca ma prawo korzystać z placu przed nim (3.836 m kw.). Może więc na tym sporo zarobić.
Radni ustalili wysokość miesięcznego czynszu na 3.300 zł (netto) na miesiąc.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 3 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.