List do redakcji:
 
Co roku prezydent i starosta wyróżniają kilku nauczycieli. Jest ich niewielu. Zwykle maksymalnie jeden z każdej szkoły. Jeśli chodzi o dyrektorów szkół, to niemal co roku każdy z nich dostaje nagrodę pieniężną. Niezależnie od tego, czy czymś się zasłużył, czy nie. Podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej wychodzi na środek i odbiera list gratulacyjny. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że jest wielu nauczycieli, którym takie nagrody należą się bardziej niż niektórym dyrektorom szkół. Jak wygląda procedura przyznawania nagród?
 
nauczyciel
Odpowiada Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta Pabianic:
- Nagrody są wypłacane w ramach środków stanowiących 1 proc. funduszu wynagrodzeń. Z tej puli 80 proc. to środki na nagrody dyrektora, 20 proc. nagrody prezydenta. Nagrody są uznaniowe. Dyrektorzy składają wnioski z uzasadnieniem dla swoich nauczycieli, a naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu składa wniosek z kandydaturami dyrektorów. Regulamin przyznawania nagród został przyjęty uchwałą z 17 grudnia 2008 r. ze zmianą z 25 lutego 2009 r. Zawiera wzór wniosku i zasady.
 
Odpowiada Liliana Forysiak, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym:
- Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pabianicki określony jest uchwałą Rady Powiatu. Nagrody starosty, a także nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły, przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.
Nagroda starosty przyznawana jest dyrektorowi szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
Z wnioskiem o przyznanie nagród starosty wystąpić mogą dyrektor szkoły lub placówki oświatowej bądź naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Nagrodę może przyznać również starosta z własnej inicjatywy. Wnioski o przyznanie nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej składane są do 30 września każdego roku. 
W tym roku starosta pabianicki przyznał z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dla 10 dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego, dla 2 nauczycieli będących jednocześnie przedstawicielami związków zawodowych i dla 13 nauczycieli naszych placówek. Pamiętać należy jednak również o nagrodach, które ze swojej części środków funduszu na nagrody przyznali dyrektorzy – nagrodzonych zostało we wszystkich szkołach i placówkach powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej ogółem 121 nauczycieli.