Wpłynęło 195 deklaracji na dofinansowania wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła.

- Wczoraj (15 marca) minął termin przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. - Najpopularniejsza była zmiana ogrzewania na gazowe albo na kotły centralnego ogrzewania, które spełniają normy ekologiczne i wymogi piątej klasy emisji.

Miasto złoży zbiorczy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 4,4 mln zł, z czego 1,7 mln zł to możliwa dotacja (przy założeniu maksymalnego dofinansowania). Ile pieniędzy z programu dostaną Pabianice, będzie wiadomo najwcześniej w czerwcu.

Z programu ograniczania niskiej emisji ogłoszonego przez WFOŚ mogły skorzystać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie miasta (z wykluczeniem lokali w budynkach komunalnych). Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 40 proc. poniesionych kosztów zmiany ogrzewania. Warunkiem rozliczenia dofinansowania będą faktury VAT lub rachunki wystawione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie.