Tyle pieniędzy przekazał Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej.
- Codziennie na 187 przystankach staramy się oczyszczać kosze i zamiatać pod wiatami – wyjaśnia Stanisław Wołosz, dyrektor ZDiZM.
Przystanki autobusowe należą do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dlatego to MZK powinno odpowiadać za ich stan.
- Należy zastanowić się nad tą sprawą i określić jednoznacznie, kto ma sprzątać wiaty – powiedział radny Andrzej Sauter.
W 2008 roku Fabryka Urządzeń Mechanicznych za 57.000 zł wykonała 204 kosze na śmieci.