Radni PiS chcieli, by Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie przyjmowania przez Polskę uchodźców z krajów Afryki, Bliskiego Wschodu i innych terenów oraz ewentualnego rozlokowania uchodźców na terenie Pabianic. Oczywiście radnym PiS chodziło o stanowisko negatywne. Taki wniosek postawili podczas dzisiejszej sesji RM. Pod wnioskiem podpisali się: Rafał Madaj, Tadeusz Feliksiński, Antoni Hodak, Monika Cieśla i Adam Kaczorowski. Wnioskodawcy uważają, „że pomoc humanitarna jest potrzebna, jednakże nie należy zapominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. To nasi rodacy jako pierwsi powinni otrzymywać dostęp do mieszkań i miejsc pracy”.

Radni koalicyjni nie powiedzieli nie, ale... po krótkiej przerwie zgłosili poprawkę do wniosku i uchwały oraz kilka nowych paragrafów. Zaproponowano zmienić tytułu „stanowiska” na: "w sprawie przyjęcia migrantów ekonomicznych, reformy oświaty, ustawy metropolitalnej i budowy S14".

Wprowadzono zapisy:

  1. Rada Miejska w Pabianicach wyraża negatywne stanowisko w przedmiocie możliwości przyjęcia migrantów ekonomicznych z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu przez miasto Pabianice.

  2. Rada Miejska w Pabianicach apeluje do premier Beaty Szydło i minister edukacji Anny Zalewskiej o przekazanie gminie miejskiej Pabianice środków finansowych na pokrycie wszystkich kosztów wprowadzenia reformy oświaty, tak aby gmina nie ponosiła dodatkowych wydatków w budżecie miasta kosztem innych działań.

  3. Rada Miejska w Pabianicach apeluje do premier Beaty Szydło o wprowadzenie w życie przepisów wykonawczych do ustawy z 9 X 2015 r. o związkach metropolitalnych, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, które doprowadzą do powstania Metropolii Łódzkiej i umożliwią powstanie Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego. Jednocześnie RM apeluje do senatora Macieja Łuczaka i posła Marka Matuszewskiego – przedstawicieli partii rządzącej o zaangażowanie w ten proces i lobbowanie na rzecz Pabianic.

  4. RM w Pabianicach apeluje do premier Beaty Szydło, ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka o jak najszybsze rozpoczęcie budowy drogi s14 w pierwotnym kształcie oraz do senatora Macieja Łuczaka i posła Marka Matuszewskiego - przedstawicieli partii rządzącej o zaangażowanie się w przyspieszeniu tych prac.

  5. Radni zobowiązali przewodniczącego RM do przekazania niniejszego stanowiska premier Beacie Szydło oraz wymienionym ministrom, senatorowi, posłowi, wojewodzie łódzkiemu, staroście pabianickiemu oraz lokalnym mediom.

    Za takim stanowiskiem głosowało tylko 14 radnych klubu koalicyjnego. Wnioskodawcy i pozostali radni PiS wstrzymali się od głosu.