Na przykład ulica Łaska nie jest drogą, którą zarządza miasto. To województwo odpowiada za jej stan. Zarząd Dróg Wojewódzkich jest odpowiedzialny za jej odśnieżanie. To tu należy się zgłosić, ubiegając się o odszkodowanie, jeśli na tej ulicy uszkodzisz sobie samochód. Zobacz, kto zarządza innymi, naszymi ulicami:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Sieradz (tel. 600 226 323): DK nr 71 ul. Lutomierska (od granic miasta do Partyzanckiej), ul. Partyzancka (od Lutomierskiej do Sikorskiego), ul. Sikorskiego (od Partyzanckiej do Warszawskiej).

Oddział Piotrków Trybunalski (tel. 44 649 76 46): DK nr 71 ul. Warszawska (od Sikorskiego do Rzgowa).

Zarząd Dróg Wojewódzkich Łódź (tel. 42 616 22 50)

DW nr 485 ul. św. Jana (od Partyzanckiej do Zamkowej), ul. Kilińskiego (od Zamkowej do Jutrzkowickiej), Jutrzkowicka (do granic miasta w kier. Bełchatowa), DW nr 482 ul. Łaska (od granic miasta do Partyzanckiej), ul. Partyzancka (od Sikorskiego do granic miasta w kierunku Ksawerowa), ul. Wiejska (od Wileńskiej do Jana Pawła II).

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów (tel. 42 225 40 48)

ul. Graniczna (od DK 71 do granic powiatu łódzkiego wschodniego), ul. Wiejska (od Łaskiej do Wileńskiej), ul. Wileńska (od Wiejskiej do Orlej), ul. Orla (od Wileńskiej do „Grota”), ul. „Grota” Roweckiego (od Orlej do Nawrockiego), ul. Nawrockiego (od „Grota” do Warszawskiej), ul. Lutomierska (od Zamkowej do Partyzanckiej), ul. Myśliwska (od Warszawskiej do 20 Stycznia), ul. Rypułtowicka (od granic miasta do Konstantynowskiej), ul. Konstantynowska (od Rypułtowickiej do Warszawskiej), ul. Piłsudskiego (od Zamkowej do granic miasta), ul. Rydzyńska (od 20 Stycznia do granic miasta), ul. 3 Maja (od Warszawskiej do 20 Stycznia), ul. 20 Stycznia (od 3 Maja do Granicznej), ul. Wspólna (od granic miasta do Partyzanckiej).

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach (tel. 42 215 97 72)

Pozostałe drogi na terenie miasta.