Prokuratura Rejonowa w Pabianicach: Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył jeden z radnych miejskich. Co go do tego teraz skłoniło? Poniedziałkowy wypadek i pismo, które właśnie zdobył z GDDKiA.
 
 
"Niniejszym składam doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządcę dawnej drogi krajowej Nr 14, polegającego na wydaniu zezwolenia na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej na wysokości ulic Łaska-Węglowa–Ostatnia w Pabianicach. 

W roku 2012 nastąpiła zmiana organizacji ruchu dawnej drogi krajowej Nr14, polegająca na wprowadzeniu lewoskrętu z ulicy Łaskiej w ulicę Ostatnią. Wprowadzenie tych zmian miało na celu umożliwienie wybudowania marketu Biedronka przy skrzyżowaniu ulic Łaska-Węglowa. Wprowadzone zmiany w znacznym stopniu utrudniają ruch na dawnej drodze krajowej prowadzącej do Łasku, która jest drogą mocno obciążoną ruchem wielu pojazdów, w tym ciężarowych. Po wprowadzeniu tych zmian wzrosło niebezpieczeństwo i znacząco zwiększyła się ilość poważnych wypadków na tym skrzyżowaniu. W podobnym miejscu w Pabianicach, w odległości zaledwie 150 m od opisywanego miejsca na wysokości skrzyżowania Łaska-Tkacka, zostały wprowadzone również lewoskręty, ale przy dołożeniu oddzielnych pasów ruchu. Wątpliwości budzi fakt, dlaczego takiego rozwiązania nie wprowadzono na skrzyżowaniu Łaska – Węglowa - Ostatnia.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pabianicach prowadziła stosowną kontrolę w ww. zakresie, jednak z uwagi nie tylko na zakres kompetencji komisji rady gminy, ale również kończącą się obecną kadencją samorządu, kontrola nie może być przeprowadzona w wystarczającym zakresie. W związku z tym faktem, zasadnym jest wyjaśnienie przez tutejszą prokuraturę, czy przy wydawaniu decyzji o zmianie organizacji ruchu na ww. ulicach przez GDDKiA w Łodzi lub innych zarządców drogi nie doszło do naruszenia obowiązującego prawa”.

Na czym polega myk? Ulica Łaska jako dk 14 podlegała przez całe lata GDDKiA. Oni na wysepki nie chcieli się zgodzić. Ale gdy zaczęliśmy jeździć nowym odcinkiem dk14 (tak zwaną obwodnicą Pabianic), Łaska zaczęła podlegać miastu oraz Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej (dyr. Wołosz). Wtedy na obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpłynął wniosek o... budowę wysepek. I o dziwo, komisja ze Starostwa Powiatowego nagle się zgodziła na zmianę organizacji ruchu. Nie kazała budować nowego prawoskrętu od centrum do marketu, jak przy Lidlu, nie kazała stawiać sygnalizacji świetlnej. Pozwoliła na budowę wysepki. Czy zgodnie z prawem? Wyjaśnić będzie musiała prokuratura.