16 lipca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników na terenie MOSiR”. Co to oznacza w praktyce? Rozbiórkę elementów umocnień betonowych dna i skarp zbiornika (basen betonowy, nabrzeża itp.), trybuny widokowej oraz nawierzchni chodnikowych, roboty ziemne - odmulenie dna zbiorników wraz z kształtowaniem linii brzegu, stabilizację linii brzegu pierwszego stawu poprzez wykonanie nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, remont budowli upustowej, odtworzenie miejsca do plażowania, odtworzenie nawierzchni ciągów pieszych, modernizację rowu dopływowego wraz z budowlami, zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych. Odpady powstające podczas prac wykonawca będzie wywoził i utylizował we własnym zakresie.

Planowany koszt inwestycji to 3.335.000 zł. Większość stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW. Zadanie rozpisano na dwa lata.

Do przetargu zgłosiły się następujące firmy: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL sp. z o.o. oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński z Poznania; Praktibud Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego, STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa, Jarmar sp. z o.o. z Łącka, Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski z Milicza, Firma „BUDMEL” Wojciech Żuk z Kutna, Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego SA z Łodzi, BINŻ Spółka Akcyjna z Bełchatowa, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” SA z Poddębic, WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Pabianic.

Najniższa zaoferowana cena to 2.471.889,98 zł brutto, najwyższa – 4.575.494,21 zł brutto. Zaproponowany okres gwarancji jakości wykonanych robót waha się od 36 do 60 miesięcy. Termin realizacji we wszystkich ofertach taki sam, do 31 maja 2016 r.

- W ciągu 30 dni Urząd Miejski zbada oferty i wybierze wykonawcę. Kryterium oceny będzie cena (waga kryterium to 90 proc.) i okres udzielonej gwarancji (10 proc.) - informuje Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego.

Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana już na początku sierpnia.