List do redakcji

Może wasza gazeta zainteresowałaby się, w jaki sposób Urząd Miejski zatrudnia pracowników. Ostatnio poszukiwano pracownika w referacie spraw pracowniczych. Zgłosiło się chyba kilkunastu kandydatów. Podobno wybór jest otwarty i konkurencyjny, podobno..., bo wybrano kogo chciano, nie zważając na kwalifikacje ani doświadczenie. Kim jest wybrana osoba - łatwo zobaczyć na portalu nasza klasa - trzeba być młodą z długimi nogami i niekoniecznie kończyć studia administracyjne. Wystarczy szkoła kupiecka i to zaocznie. Ponadto w innych urzędach przedstawia się opinii publicznej listę 5 osób zakwalifikowanych do dalszej rozmowy. W Pabianicach to tajemnica, a może ich w ogóle nie było, żeby czasem kandydatka nie wyglądała źle na ich tle. Ciekawe, jaki był skład komisji, która wybierała i kto był przewodniczącym.

Czytelnik


Rzeczywiście, urząd szukał referenta do referatu spraw pracowniczych. Przewodniczącym komisji był Adam Marczak (sekretarz), a członkami: Beata Kacalak (szefowa kadr) i Paweł Rózga (szef kancelarii prezydenta). Na takim stanowisku w ratuszu można zarobić od 1.400 do 1.800 zł (brutto).

Poprosiliśmy o wyjaśnienie Pawła Rózgę z UM
:
- Zgłosiły się 23 osoby. W większości były to kobiety albo tuż po studiach, albo jeszcze studiujące - mówi Paweł Rózga z kancelarii prezydenta. 14 z nich nie spełniało wymogu ukończenia studiów administracyjnych lub prawniczych, zatem rozpatrywane były kandydatury 9 osób. Do drugiego etapu -- rozmowy kwalifikacyjnej komisja zakwalifikowała 3 osoby. Interesowało nas, czy kandydatka pracowała na takim lub podobnym stanowisku. Wygrała pani, która miała doświadczenie w pracy na tym stanowisku. To prawda, że była u nas na stażu. Za poprzedniej ustawy istniał wymóg podawania do publicznej wiadomości nazwisk osób, które przeszły do drugiego etapu konkursu. 1 stycznia 2009 roku zmieniała się ustawa i obecnie nie ma już takiego obowiązku. Kandydatka ta wygrała dosłownie jednym punkcikiem, a jej atutem było to, że pracowała już na stanowisku, o które się ubiega. Gdyby któraś z pozostałych pań miała większe doświadczenie w podobnej pracy, pewnie by wygrała ten konkurs.

na stronie UM podano do publicznej informacji:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU do pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, z siedzibą ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice na stanowisko referent/podinspektor w Referacie Spraw Pracowniczych.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach z siedzibą przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych wybrana została pani Martyna Pryca zam. Chechło Drugie

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne do pracy na stanowisku referent w Referacie Spraw Pracowniczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach