Pierwszy nabór na dyrektora Szkoły Podstawowej 14, ogłoszony w maju ubiegłego roku, nie został rozstrzygnięty. Żaden z trojga kandydatów nie dostał od komisji konkursowej wystarczającej liczby głosów. Prezydent Grzegorz Mackiewicz zdecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu na stanowisko.

- Celem było, żeby dyrektora szkoły wybrała komisja konkursowa złożona z szerokiego grona przedstawicieli rodziców, nauczycieli, kuratorium, związków zawodowych i władz samorządowych – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka Grzegorza Mackiewicza.

Nabór ogłoszono w styczniu tego roku – zgłosiła się jedna osoba. Jutro miało się odbyć posiedzenie komisji.

- Wojewoda łódzki przysłał wczoraj pismo o anulowaniu postępowania konkursowego – dodaje Aneta Klimek. – Jego zdaniem dyrektorskie stanowisko prezydent powinien powierzyć bez organizacji konkursu wskazanej przez siebie osobie, po uzgodnieniu z kuratorium oświaty.

 Do czasu wyboru dyrektora SP 14, najdalej do czerwca, pełniącą obowiązki pozostaje wicedyrektor Beata Jaśkiewicz.