Zainteresowany kupnem 80 procent akcji naszej Fabryki Urządzeń Mechanicznych jest Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego z Radomia.
- To jedyna oferta, która do nas wpłynęła – mówi Henryk Ratajski, pełnomocnik prezydenta Pabianic do spraw spółek handlowych. - We wtorek rozważymy ją na posiedzeniu komisji.
FUM ma 7 mln złotych zobowiązań wobec kilku wierzycieli, w tym wobec ZUS-u, Zakładu Energetyki Cieplnej i miasta. Zobowiązania są większe niż wartość spółki. Nowy kontrahent przejmie je razem z zakładem.
Miasto wystawiło akcje na sprzedaż, bo chce odzyskać zamrożone w nich pieniądze. Propozycja radomskich zakładów może ocalić FUM od likwidacji.