Podczas kursu będzie można poznać techniki i metody udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadkach komunikacyjnych, różnych zdarzeniach domowych, wypadkach na ulicy, w szkole, itp.

- Nauczycie się Państwo prawidłowo udzielać pomocy przy: udarze, złamaniu kończyn, epilepsji, zadławieniu, oparzeniach, porażeniach prądem, resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej. Wszystkiego, co będzie potrzebne, by uratować ludzkie życie – wyjaśnia Małgorzata Grabarz z PCK.

Każdy na zakończenie kursu zdaje egzamin, który składa się z testu oraz części praktycznej. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie - certyfikat potwierdzony przez Unię Europejską i honorowany we wszystkich krajach Unii. Na kurs zapisujemy się telefonicznie (42) 215-24-04 w godzinach 10.00-14.00.