Od 1 kwietnia o godzinie 9.00 rozpoczyna pracę Powiatowa Komisja Lekarska działająca w ramach kwalifikacji wojskowej. Posiedzenia odbywać się będą przy ulicy Wiejskiej 56/61 w nowej części budynku Domu Pomocy Społecznej.
- W Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie pracowało 6 osób. Trzech lekarzy - jeden chorób wewnętrznych i dwóch chirurgów, dwóch pracowników średniego personelu medycznego, zajmujących się prowadzeniem książki medycznej, mierzeniem i ważeniem poborowych oraz jeden sekretarz - wylicza Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Do kwalifikacji stanie 830 mężczyzn i 43 kobiety. Komisja pracować będzie do 11 maja. Jej rolą jest ustalenie stanu zdrowia osób stawiających do kwalifikacji wojskowej i przydzielenie im odpowiedniej kategorii. Po jej określeniu wszyscy zakwalifikowani zostają przeniesieni przez wojskowego komendanta uzupełnień do rezerwy.

- Znowelizowane przepisy wprowadzają pojęcie „kwalifikacji wojskowej” zamiast „poboru” - wyjaśnia Rakowska. - Zakres przedsięwzięć realizowanych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmuje: założenie ewidencji wojskowej, orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych), a także uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału zainteresowanej osoby. Wojskowi komendanci uzupełnień zostali zobowiązani do uregulowania stosunku do służby wojskowej wszystkim zainteresowanym, którzy zgłoszą się w tej sprawie. Osoby zainteresowane przeniesieniem do rezerwy mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie WKU w celu uzyskania wpisu do książeczki wojskowej (wydania zaświadczenia) o przeniesieniu do rezerwy. Właściwą terytorialnie Wojskową Komendą Uzupełnień jest WKU w miejscu stałego zameldowania lub zameldowania tymczasowego dłuższego niż 3 miesiące. Nowelizacja ta gwarantuje wszystkim osobom, które spełniły obowiązek stawienia się do poboru lub spełnią obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, możliwość przeniesienia do rezerwy bez odbywania zasadniczej służby wojskowej czy przeszkolenia wojskowego w przypadku absolwentów studiów wyższych.

Terminy komisji:


Pabianice 1.04.-17.04.09

Gmina Ksawerów 24.04.-27.04.09

Gmina Dobroń 28.04.-29.04.09

Gmina Pabianice 5.05.-6.05.09

Gmina Dłutów 7.05.2009