Powiat przeprowadza remont cząstkowy dróg powiatowych. Dziury w ulicach zostały oznaczone, a w czwartek już rozpoczęło się łatanie „Grota” Roweckiego. Kolejnymi wyznaczonymi ulicami są: 20 Stycznia, Rypułtowicka, Konstantynowska.