Starosta zdecydował, że na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego najlepiej nadaje się Janusz Gorzelak - 34-letni nauczyciel fizyki w tej szkole. Ale Gorzelaka nie chce ani Rada Pedagogiczna, ani Rada Rodziców I LO.

- To pachnie starymi czasami, gdy dyrektorów "przynoszono w teczkach" z komitetu partii - oburzają się pedagodzy.

- Zarząd Powiatu Pabianickiego działał zgodnie z prawem - twierdzi Halina Fisiak, odpowiedzialna w Starostwie za powiatową oświatę. - Jeśli konkurs na dyrektora nie jest rozstrzygnięty, o wyborze decyduje starosta. Tak mówi ustawa o oświacie.

Postawili na fizyka

W tym roku 4-letnią kadencję zakończyła Anna Jurga - dotychczasowa dyrektorka I LO. Przepisy wymagają, by nowego dyrektora wyłonić w konkursie. Konkurs odbył się 16 maja. O stołek szefa szkoły ubiegało się 3 nauczycieli z I LO: Alicja Bujacz - matematyczka, JerzyFrachowicz - historyk i nauczyciel przysposobienia obronnego, oraz Janusz Gorzelak - fizyk. Wyboru miała dokonać 9-osobowa komisja konkursowa. Jednak żaden kandydat nie dostał zdecydowanej większości głosów. Aby zostać dyrektorem, musiałby mieć co najmniej 5 głosów. Konkursu więc nie rozstrzygnięto.

- W tej sytuacji zdecydowaliśmy, że dyrektorem będzie pan Janusz Gorzelak - mówi Fisiakowa. - Naszym zdaniem jest to osoba najbardziej kompetentna, która spełnia wymagania szkoły XXI wieku.

- Wybraliśmy go między innymi dlatego, że od komisji konkursowej dostał największą ilość punktów - tłumaczy starosta Grzegorz Janczak.

Popiera go... siostra

20 maja do szkoły dotarło pismo ze Starostwa. Halina Fisiak w imieniu starosty Grzegorza Janczaka poinformowała pedagogów, że "zamierza powierzyć obowiązki dyrektora szkoły nauczycielowi - Januszowi Gorzelakowi". Prosiła Radę Pedagogiczną o opinię.

- Nasza opinia jest niekorzystna dla pana Gorzelaka. Mamy do niego zastrzeżenia natury etycznej - stwierdziła lakonicznie Anna Jurga, dyrektorka liceum. - Damy temu wyraz w piśmie do starosty.

Dyrektor Jurgowa nie chciała nam powiedzieć, jakie zarzuty stawiają pedagodzy I LO swemu koledze.

Życie Pabianic dowiedziało się, że podczas czwartkowej Rady Pedagogicznej nauczyciele I LO nie zostawili suchej nitki na kandydacie. Koledzy wypominali mu brak zaangażowania w sprawy szkoły, karierowiczostwo i brak szacunku dla uczniów. Obawiają się też jego pomysłu na szkołę. Nowy dyrektor chce "postawić" na nauki ścisłe.

Proponowali nawet, by sam zrezygnował ze stanowiska. Gorzelak nie chce. Nie przeszkadza mu nawet to, że spośród 29 nauczycieli tylko 4 było za nim (w tym on i jego siostra, Beata, która w liceum uczy matematyki).

Gorzelak i już!

- Ustawa wymaga, by Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wyraziły opinie na ten temat, ale nie są one dla nas wiążące - zastrzega Fisiakowa. - Pan Gorzelak obejmie obowiązki dyrektora 1 września.

Janusz Gorzelak ma 34 lata. Jest magistrem fizyki po Uniwersytecie Łódzkim. Ma ukończony kurs zarządzania oświatą. Od 6 lat uczy fizyki w I LO. Należy do partii SLD, która rządzi powiatem.