,,Lekcje z ZUS‘’ to cykl czterech lekcji, w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka lekcji związana jest z ubezpieczeniami społecznymi. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości młodego pokolenia w tematyce ubezpieczeń społecznych, jaki mają wpływ na nasze życie i dlaczego niektóre z nich są obowiązkowe. Uczniowie poznają historię ubezpieczeń, dowiadują się, jaki związek zachodzi między określonym ubezpieczeniem a konkretnym świadczeniem. W trakcie lekcji omawiane są także zagadnienia dotyczące rejestracji firmy i obowiązki przedsiębiorcy.

,,Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu Polaków, którą w przyszłości wykorzystają nie tylko przy ubieganiu się o przysługujące im świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wiedza ta pozwoli młodym ludziom uniknąć negatywnych skutków złych decyzji podjętych czasami w rezultacie braku świadomości konsekwencji pozostawania poza systemem ubezpieczeń”.

,,Lekcje z ZUS’’ pomagają zrozumieć, dlaczego nowoczesne państwa formułują politykę zabezpieczenia społecznego i jak ta polityka wpływa na przyszłość każdego obywatela, uwzględniając przy tym indywidualną potrzebę dbałości o swoją przyszłość.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2013 r. i do tej pory wzięło w nim udział 186 szkół z całego kraju. Lekcje prowadziło 269 nauczycieli dla ponad 12 tys. uczniów.

Dodatkową zachętą do udziału w tym roku w projekcie jest konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Dla zwycięzców w finale konkursu przewidziano laptopy, tablety, czytniki e-booków, a dla szkół zestaw multimedialny z projektorem. Konkurs jest trzyetapowy. Pierwszy odbędzie się 17 listopada.

Zainteresowane szkoły i nauczyciele mogą zgłaszać chęć przystąpienia do projektu rzecznikowi prasowemu oddziału na adres rzeczlodz2@zus.pl lub telefonicznie (43) 823 32 63. Do dyspozycji szkół i nauczycieli zostały udostępnione również materiały edukacyjne, które można pobrać ze strony internetowej ZUS (www.zus.pl/edukacjahttp://www.zus.pl/LekcjezZus ).