Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę amfiteatru na „Strzelnicy”. Jest to kolejny element rewitalizacji parku Wolności, który służy mieszkańcom tamtej strony miasta.

- W 2019 r. stare trybuny zostały rozebrane, a teren wyrównany i pokryty trawą. Projekt architektoniczno-budowalny przebudowy amfiteatru był opracowany w 2014 r., wówczas szacowano koszt prac na 1 mln 700 tys. zł – przypomina Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. - W tym roku kosztorys i przedmiar robót zostały zaktualizowane.

Do zagospodarowania jest teren o powierzchni 1.903 metrów kwadratowych. Zakres prac obejmie m.in. budowę widowni oraz przebudowę sceny, utwardzenie kostką brukową placu przed sceną i korony widowni, wykonanie trawników, poszerzenie drogi dojazdowej do sceny, zakup i montaż plastikowych siedzisk na widowni, montaż elementów małej architektury.

Na trybunach będzie 826 stałych siedzisk z możliwością dostawienia siedzisk tymczasowych na terenie między sceną a trybunami. Scena zostanie powiększona.

- Wykonawcy mogą składać oferty do 14 kwietnia – dodaje rzeczniczka.

Do tej pory na terenie Strzelnicy powstał już m.in. sprawnościowy plac zabaw dla starszych dzieci (w miejscu dawnej restauracji „Parkowa”), górka aktywności „Wieloryb”, trampoliny i siłownia plenerowa. Trwa budowa oświetlenia wzdłuż głównej alejki, terenu górki aktywności i alejki wejściowej od ul. Moniuszki.

Park Wolności zajmuje powierzchnię 30 hektarów, rośnie ponad 40 gatunków drzew i krzewów.