Rozpoczęło się liczenie aut na drogach krajowych. Pierwszy termin liczenia na drogach krajowych wyznaczony był na 22 lub 29 stycznia. Kolejne przypadną w: marcu, maju, lipcu, sierpniu, październiku i grudniu. Na drogach wojewódzkich pojazdy będą liczone w: marcu, lipcu, październiku i grudniu.

Poprzednie liczenie aut było w 2010 roku. Wtedy nie było jeszcze obok Pabianic odcinka s8 i północnej obwodnicy dk 14 – drogi ekspresowej. Dziś tutaj przeniósł się ruch samochodowy. Dlatego pomiar będzie na ekspresówce. Pięć lat temu na trasie Łódź - Pabianice jeździło na dobę średnio ponad 20.000 pojazdów. Teraz nie dowiemy się, ile aut jeździ w ciągu doby na tej trasie.

Na pewno pomiar będzie też na trasie Pabianice - Rzgów i trasie Pabianice – Konstantynów.

 

Generalny pomiar ruchu w 2010 - średni dobowy ruch (SDR)

 

Łódź – Pabianice

pojazdy silnikowe 20.077

motocykle  89

sam. osob. (mikrobusy) 16.605

sam. ciężarowe 1.675 

ciężarowe bez przyczepy  662 

ciężarowe z przyczepą 757 

autobusy 280

ciągniki rolnicze 9

rowery 107

 

Pabianice – Łask  

pojazdy silnikowe 18.492

motocykle 78

sam. osob. (mikrobusy) 15.210

sam. ciężarowe 1.597

ciężarowe bez przyczepy 574

ciężarowe z przyczepą 843

autobusy 181

ciągniki rolnicze 9

rowery 66

 

Konstantynów – Pabianice

pojazdy silnikowe 7.638

motocykle 53

sam. osob. (mikrobusy) 5.279 

sam. ciężarowe 1.009

ciężarowe bez przyczepy 433

ciężarowe z przyczepą  822 

autobusy 34

ciągniki rolnicze 8

rowery 36

 

Pabianice – Rzgów

pojazdy silnikowe 13.577

motocykle 51

sam. osob. (mikrobusy) 10.574

sam. ciężarowe 1.560

ciężarowe bez przyczepy 563

ciężarowe z przyczepą 778

autobusy  42

ciągniki rolnicze 9

rowery 75

22 stycznia rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu (GPR 2015)  na wszystkich drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA, który jest realizowany cyklicznie co 5 lat. Wyniki generalnych pomiarów ruchu są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce i wykorzystywane są m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, przebudowie istniejących, czy opracowywania projektów organizacji ruchu.

Natężenie ruchu drogowego będzie mierzone w wybranych dniach: stycznia, marca, maja, lipca, sierpnia, października i grudnia na 1.954 odcinkach pomiarowych, w ramach pomiarów 16-godzinnych (6.00-22.00) lub 24-godzinnych (od 6.00 do 6.00 dnia następnego). Tegoroczny pomiar natężenia ruchu będzie realizowany w sposób ręczny i automatyczny, przy jednoczesnym dużym wykorzystaniu kamer video. W ponad 1,5 tys. punktach na odcinkach pomiarowych obserwatorzy będą mierzyli natężenie ruchu ręcznie. Liczba obserwatorów uczestniczących w pomiarze każdego dnia pomiarowego wyniesie od 10 do 15 tys. osób, czyli ok. 5 tys. obserwatorów na zmianę.

Osoby dokonujące pomiaru będą zapisywać pojazdy przejeżdżające drogą z podziałem na: motocykle, samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, autobusy i ciągniki rolnicze oraz rowery.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 roku zostaną opublikowane w przyszłym roku.