Z powodu nowych zasad wywożenia śmieci właściciele mieszkań i domów musieli złożyć deklaracje.
– Na podstawie tych danych stwierdzam, że ubyło ponad dwa tysiące mieszkańców bloków – mówi Maciej Przybylski, prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W Pabianicach jest zameldowanych 67.607 osób, w tym 1.239 na pobyt czasowy.
W blokach PSM mieszka około 40.000 osób. Nie wszyscy będą płacić za wywóz śmieci. Niektórzy są zameldowani w Pabianicach, ale już od dawna tutaj nie mieszkają. Jedni zbudowali domy za miastem, inni wyemigrowali za granicę.
– W moim mieszkaniu jest zameldowanych 6 osób, czyli ja, moje dzieci i ich dzieci. Mieszkam jednak sama, dlatego za wywóz śmieci będę płaciła za jedną osobę – mówi pani Anna. – A dzieci zapłacą tam, gdzie mieszkają.
Podobną sytuację ma pan Witold. Zameldowanych w jego mieszkaniu na Bugaju jest czworo lokatorów, ale pan Witold mieszka z żoną.
– Zaznaczyłem to w deklaracji i za wywóz śmieci zapłacę za dwie osoby – wyjaśnia.