Dziś uroczyście zakończyli rok akademicki 2008-2009 słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Pabianicach. 
Zdali wszyscy. Certyfikaty ukończenia nauki otrzymało 347 osób. Wyróżnienia i tytuły honorowych uczestniczek UIIIW otrzymały panie Barbara Magrowicz i Stefania Śmiałkowska.
-To szósty rok naszej działalności - przypomniała Lidia Berner, prezes uniwersytetu. - Ale nasze hasło jest wciąż aktualne, to cytat Jeana Cocteau: "Prawdziwa młodość, to przywilej, który zdobywa się z wiekiem".
W minionym roku studenci wysłuchali 16 wykładów, brali udział w wielu seminariach i warsztatach. Pracowali w sekcjach: plastycznej, językowej, informatycznej, turystycznej i sportowej. 50 słuchaczy uczestniczy w zajęciach od początku istnienia tej niezwykłej uczelni. W ubiegłym roku pojawiło się 70 nowych.

Co daje im uczestnictwo z zajęciach uniwersytetu?
- Jestem uczestniczką zajęć od pięciu lat. Pozwalają mi poszerzać wiedzę i rozwijać się twórczo. Moje zainteresowania to plastyka i fotografia - mówi Barbara Goss.
- Trochę zabawy, trochę rozrywki i przyjemności - stwierdziła Jolanta Kaflińska-Wasiak z sekcji plastycznej.
- Uniwersytet jest wspaniały. Nigdy nie było czegoś takiego w Pabianicach. Przekazywanie wiedzy, to jego główne zadanie - mówi Karol Wesoły.
- Odnawiamy tu też stare szkolne przyjaźnie- dodaje Teresa Ogrodowczyk z sekcji turystycznej.
- Spełniam się - mówi Ilona Hodoń, która pracuje w sekcji plastycznej i językowej.