Standaryzacja to formalne potwierdzenie jakości świadczonych usług. 24 lipca Urząd Marszałkowski w Łodzi zatwierdził ją dla pabianickiego DPS-u. Pod koniec kwietnia złożono wniosek o przyznanie stałego pozwolenia dla tej placówki. Przeprowadzona w maju kontrola potwierdziła, że DPS spełnia wymagane standardy. Dzięki temu placówka uzyskała zezwolenie na działalność na czas nieokreślony. W budynku przy ul. Wiejskiej może przebywać 125 podopiecznych (teraz jest 89) i 70 przy Łaskiej, czyli dokładnie tyle, ile przebywa tam obecnie.