W 2020 roku powyżej miliona zarobiło 162 mieszkańców naszego powiatu. Ta liczba, pomimo niewielkich wahań na przestrzeni poszczególnych lat, stale rośnie.

W 2015 roku mieliśmy 69 milionerów, w 2010 – 45 osób i w 2000 roku tylko 12. Nasi zeszłoroczni milionerzy osiągnęli taki pokaźny dochód głównie z działalności gospodarczej.

Spora grupa podatników przekazała 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taka informacja znalazła się w 41.372 zeznaniach podatkowych i dodatkowo w 591 oświadczeniach PIT–OP, które składają emeryci i renciści. Do organizacji trafiło aż 3.664.054,80 zł.

Najwięcej deklaracji podatkowych pabianiczanie złożyli za pomocą internetu – 66.157 (w tym e–pit: 38.648). Pozostałe zeznania, tj. 5.096 sztuk, zostało złożone „po staremu” w formie papierowej.

Nasza skarbówka w tym roku do zwrócenia podatnikom miała 50.157.489,12 zł. Najwyższa nadpłata dla osoby f izycznej osiągnęła okrągłą sumkę 24.575,00 zł, a dla przedsiębiorcy: 432.911,00 zł i jest to nadpłata w podatku liniowym.

Spośród 4.618 zeznań PIT–28 przedsiębiorcy złożyli ich 2.042.

Spośród 6.175 zeznań PIT–36 aż 4.650 złożyli przedsiębiorcy.

Zeznania PIT–36L składają wyłącznie przedsiębiorcy.

W pabianickim Urzędzie Skarbowym złożono łącznie 71.253 zeznania podatkowe za 2021 r. Najwięcej, bo aż 56.221 było zeznań PIT–37. Te co do zasady składają osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale mogą je również składać przedsiębiorcy opodatkowani w sposób zryczałtowany lub podatkiem liniowym, gdy osiągają także przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza.